Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 5. oktober 2003

Opdateret: 17. november 2012

Pia Ankersen klager til Aarhus Universitets udvalg vedrørende god videnskabelig praksis (Praksisudvalget) over, at hun på trods af henvendelser til Helmuth Nyborg og til Psykologisk Institut ikke kan få adgang til de to ovennævnte arbejder, skønt de optræder i Nyborgs referenceliste (Nyborg, 2003, p. 221):

Når der i Nyborgs referenceliste står "submitted" betyder det, at et manuskript er fremsendt til tidskriftets redaktion med henblik på publicering. Manuskriptet er således i fuldt færdig form, og der ville ikke være noget til hinder for at Nyborg lod interesserede forskere få en kopi af den indsendte manuskript.

Det eneste problem var imidlertid, at manuskriptet ikke eksisterede! Nyborgs angivelse af artiklen som værende submitted er ganske enkelt løgn. Og det er videnskabelig uredelighed at lyve om eksistensen af en publikation, hvilket UVVU også langt senere skriver til Nyborg.


Permalink