Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 18. marts 2004

Opdateret: 5. september 2012

På dette tidspunkt, hvor Psykologisk Institut og dets forskningsvogtning hænges ud til spot og spe, har institutleder Jens Mammen fået nok af, at rektor og tidligere dekan Niels Chr. Sidenius siden januar 2002 har forhindret ham i at udføre de pligter, som han er pålagt i universitetsloven. Rektor har oven i købet egenrådigt truffet beslutning i sagen, som rettelig hører under institutlederen, og det uanset at både dekanen og institutlederen udtrykkeligt inden beslutningen havde anmodet om at blive inddraget i beslutningen. Institutlederen skriver derfor et protestbrev til rektor med kopi til dekanen og institutlederne på fakultetets andre institutter, Jura, Økonomi og Statskundskab, som han ved deler hans opfattelse af sagen.

Resultatet af dette brev er en indkaldelse af institutlederen til et møde under fire øjne med rektor. Institutlederen afviser at deltage uden sin dekan, Tom Latrup-Pedersen, og det må rektor bøje sig for.

Resultatet af mødet er mildest talt negativt, idet rektor stadig nægter at bede Nyborg om at udlevere sit paper til Pia Ankersen, skønt hans eget praksisudvalg har erklæret, at netop denne tilbageholdelse af dokumentation er i strid med god videnskabelig praksis, og skønt paperet faktisk allerede er afleveret til Psykologisk institut og ligger i institutlederens skuffe, hvilket rektor har beordret ham at hemmeligholde.

Efterfølgende overvejer institutlederen at indklage rektor for ministeren, men opgiver at føre en tofrontskrig med Nyborg på den ene side og rektor på den anden. Hvis han havde vidst, hvad sagen siden skulle koste af tid og besvær, også for andre involverede, havde han nok gjort det, og nu er sagen formentlig forældet.


Permalink