Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 1. oktober 2011

Opdateret: 25. januar 2013

I anledning af anmeldelsen af Nyborg til UVVU for under eget navn at at have publiceret demografiske fremskrivninger og andet materiale som oprindeligt stammer fra Den Danske Forenings statistiker Jørn Ebbe Vig, har Information denne dag et portræt af ham under titlen »Fyrbøderen imod verden«

Det mest interessante ved Informations portrætartikel findes imidlertid i faktaboksen. Her kan læses mini-interviews dels med Nyborgs personlige ven professor emeritus Benny Lautrup, dels med lektor i genetik og udviklingsbiologi Ernst-Martin Füchtbauer fra Aarhus Universitet, hvis kommentarer er så rammende at de skal citeres her:

—Anerkender du Helmuth Nyborgs IQ-forskning som videnskab?
»Jeg ser store teoretiske problemer i den forskning, som jeg har kendskab til fra Helmuth Nyborgs side. Han påpeger for det meste, at hans tests af IQ er uafhængige af kulturel baggrund, samtidig med at han siger, at netop kulturel baggrund har gjort forskellige grupper i fællesskab mere vant til IQ-testene. Jeg kan ikke se denne uafhængighed, og fra en videnskabelig synsvinkel har han et teoretisk problem.«

— Hvad er det mest interessante ved Helmuth Nyborgs forskning?
»Den forskning, han bedriver, er ikke interessant. Men det er den måde, han fremstiller forskningen på. Jeg har ikke set nogle særlig forbavsende eller overraskende resultater fra ham, kun overraskelser i den måde, han præsenterer resultaterne på.«

— Hvad bryder du dig mindst om ved Helmuth Nyborgs forskning?
»Her vil jeg igen svare hans præsentation i den almindelige og den videnskabelige offentlighed. Jeg tror, at hans største problem er, at han bevæger sig et sted mellem et meget naturvidenskabeligt og et meget humanistisk udgangspunkt. Problemet er, at hvis han kritiseres fra et af disse udgangspunkter, så svarer han fra det andet udgangspunkt. Det vil sige, at hvis man kritiserer den politisk-filosofiske side af hans forskning, vil han forsvare den naturvidenskabeligt og omvendt. Det gør det vanskeligt for andre eksperter at have en saglig diskussion med ham.«

—Bør arvehygiejne have en plads i forskningen?
»Man må ikke sige, at noget ikke kan have en plads i forskningen. Men den måde, Helmuth Nyborg beskæftiger sig med arvehygiejne på, er naturvidenskabeligt set noget pjat. Der er allerede stor viden inden for populationsgenetik og genhyppigheder med videre, men Helmuth Nyborgs tilgang har intet med videnskab og slet ikke human genetik at gøre.«


Permalink